COL·LABORA

The Catalan language: 10 million European voices

El català no és una llengua minoritària: és la 13a llengua més parlada de la Unió Europea, amb més de 10 milions de parlants i que es parla a quatre estats d’Europa. L’exposició exhibeix dades sobre la vitalitat de la llengua en els àmbits cultural, educatiu, social, laboral, tecnològic, esportiu i administratiu, a més de la situació de minorització que pateix per part de les institucions espanyoles, franceses, italianes i europees.